Kantelement | Kantelement L-Form | Kantelement Garage | Kantelement Hörn | Kantelement Vinklar | Husgrunder | Sitekarta | Kontakt

Betong

Postad i: ,

Betong

Betong är ett byggnadsmaterial som består av bergmaterial (ballasten) sammanbundet av cementpasta (cement och vatten). Betongens egenskaper bestäms till största del av vattencementtalet, förkortat vct, vilket anger förhållandet mellan vatten och cement. Hållfasthet är betongens viktigaste egenskap näst efter beständighet. Betongens hållfasthet bestäms främst av vattencementtalet, men även cementtyp och ballastens egenskaper och sammansättning är av stor betydelse. Därmed är en annan mycket viktig faktor för betongens hållfasthet själva partikelfördelningen hos ballasten – alltså fördelningen av bergmaterial med olika partikelstorlekar. Vanligtvis används sten, grus och sand samt filler av olika typer. Fillermaterialet består vanligtvis av material med partikelstorlekar ner mot en tiondels millimeter. Betong har en tryckhållfasthet som vida överstiger dess draghållfasthet. För att kompensera för detta armerar man betongkonstruktioner i de zoner som kommer att utsättas för dragpåkänningar. Armeringen består vanligtvis av stål som jämfört med betong har en mycket god draghållfasthet.

Kanske du hade rätt när de trodde att levitra generiska är användbar om potobnyh sjukdomar levitra på nätet passar bra och det är oklart anledningen till det är så.