Kantelement | Kantelement L-Form | Kantelement Garage | Kantelement Hörn | Kantelement Vinklar | Husgrunder | Sitekarta | Kontakt

Ytong

Postad i: ,

Ytong

Ytong med ballast (lättklinkerbetong). Autoklaverad ytong utan ballast. Skumbetong. Lättbetong med ballast Ballasten består till största delen av material med låg densitet, t.ex. vulkanisk slagg, eller expanderad och bränd lera, s.k. lättklinker. Lättklinkerbetong tillverkas normalt med densitet 800-2000 kg/m3. För extra bra värmeisolering används sandfri lättklinkerbetong med densitet 550-900 kg/m3. Den är lättare än betong men har den vanliga betongens utseende och täthet. Den framställs, gjuts och härdas på ungefär samma sätt som vanlig betong! Ur beständighetssynpunkt är lättklinkerbetong likvärdig med normal betong. Lättbetong med ballast, forts Den tål höga temperaturer vid brand. Materialet är frostsäkert. Den ger god vidhäftning för puts. Den har god ljudabsorberande och ljudisolerande förmåga. Fråga oss gärna om Ytong.

Kanske du hade rätt när de tänkte att levitra generiska är användbara om potobnyh sjukdomar levitra på nätet kramper bra och det är oklart därför som det är så.