Armeringsbyglar

Armeringsbyglar fördelar tryck och utjämnar laster i en betongplatta. Armeringsbyglar är otroligt varierande till utseende, form och tjocklek. Det finns så många olika modeller att byglarna har fått ett eget alfabet.

Benämningen på byglar är därför ofta en bokstav i alfabetet som går från A-X. På bilden kan ni se hur byglarna bockas efter bokstavsbeteckningar. Gemensamt för alla byglar är att på bästa sätt genom sina varierande former se till så att laster fördelas och tryck utjämnas i en gjuten betong platta.

Byglarna sammanbinder armeringen i plattan. På så sätt får man betongen bättre armerad. Uträkningen av vilka Byglar och i vilken form de skall för att fylla sin funktion är en hel vetenskap för sig.

Men om fastigheten som skall byggas har en grundkonstruktion uträknad med en armeringsplan så framgår det enkelt vilka byglar som skall användas. Hos Grundmäklarnas konstruktionsavdelning kan du både få hjälp och goda råd för att få korrekta projekteringar och beräkningar utförda.

Grundmäklarna AB säljer alla sorters armerings stål samt färdigbockade byglar efter våra kunder och konstruktörers önskemål.