Warmia Golvvärme

Warmia erbjuder både installation samt material då det gäller vattenburen golvvärme. Warmia är idag en av Finlands största leverantör av vattenburen golvvärme. Detta tack vare att systemet är utvecklat för att möta Finlands höga krav på låg energiförbrukning samtidigt som tillförlitlighet och största möjliga komfort är högt prioriterat.

Låg energiförbrukning

Framledningstemperaturen i ett Warmia system är normalt 8-10° C lägre än många andra system! Vid en utetemperatur på -26° C så håller Warmia en temperatur på vattnet på endast 32° C. Detta ger t. ex. en 20 % förbättring på en värmepumps COP. Varje rum planeras individuellt efter värmebehovet. Den noggranna projekteringen ger jämn temperatur i rummet, ger värme på rätt plats och spar energi.

Låt proffsen installera!

Vi förordar att rören läggs i spiralmönster och att slingorna har en så lika längd som möjligt. Fördelaren ska placeras så centralt som möjligt för att erhålla en rörläggning som är jämt fördelad över ytorna. Korridorer med tätt lagda golvvärmerör ska undvikas då det inte ger optimal värmefördelning samt också svårigheter att reglera värmen i enskilda rum.

Kontakta oss för rådgivning samt en offert!

Den varma grunden till ett bra boende!