Cellplast

Användningsområden
Här beskrivs de mest frekventa användningsområdena för vårt standardsortiment: Mark/Grund, Golv, Yttervägg, Fasad samt Tak.

EPS 60

Mark/Grund Isolering i
konstruktioner typ platta på mark, källargolv, pålade konstruktioner. Kompensationsgrundläg gning och utfyllnad vid dåliga grundförhållanden. Vägg Värmeisolering och vindskydd i regelytterväggar vid nyproduktion och tilläggsisolering, för motgjutning vid platsbyggda betongväggar eller mellan skalmurarna i kanalmur av tegel eller annat blockmaterial. Tak Formstyv isolering för utvändig isolering och tilläggsisolering av tak.

EPS 80

Mark/Grund Isolering i
bärande konstruktioner, typ platta på mark, källargolv. Kompensationsgrundläggni ng och utfyllnad vid dåliga grundförhållanden.
Golv Flytande golv vid normal beastning.
Vägg Värmeisolering och vindskydd i regelytterväggar vid nyproduktion och tilläggsisolering, för motgjutning vid platsbyggda betongväggar eller mellan skalmurarna i kanalmur av tegel eller annat blockmaterial. Fasad. Lämplig som putsbärare.
Tak Formstyv isolering för utvändig isolering och tilläggsisolering av tak.

EPS 100

Sammaanvändnings- områden som EPS 80
Mark/ Grund Isolering i bärande konstruktioner, typ platta på mark, källargolv. Kompensationsgru ndläggning och utfyllnad vid dåliga grund- förhållanden.

EPS 120

Mark/Grund
Isolering i bärande konstruktioner, typ platta på mark, källargolv vid högre belastningar. Kompensationsgru ndläggning och utfyllnad vid dåliga grund-förhållanden. Golv Flytande golv vid förhöjd beastning. Vid övergolv av laminatbrädor används SUPER.

EPS 150

Isolerskiva, grundskiva, markskiva och motgjutnings- skiva.

EPS 200

Golv Extra hård isolerskiva för flytande golv ovanpå luftspaltsbildande folier typ deltamatta eler likvärdig. Mark/Grund Frostisolering i mark och väg, av husgrunder, garageinfarter, fundament, isbanor, VA-ledningar, omvända tak m m, där krav ställs på hög tryckhållfasthet

EPS 300

Isolerskiva, grundskiva vid högre belastning, grundsulor.

EPS GREY 80

Isolerskiva med extra god isolerförmåga.