U – elementet

U – elementet används oftast då man vill ha en djupare betong vot eller ett högre element.
U – delen i bakkant kan då hålla emot makadam och man behöver inte fylla hela plattan med cellplast.
U – elementets höjd, bredd och material bestäms av beställare eller konstruktör och själva U – delen i bakkant kan varieras i höjd och tjocklek efter önskemål.
U – elementet kan givetvis fås med eller utan fasning eller fibercement skiva.