Konstruktionsritningar

Det blir allt mer vanligt att kommuner och kontrollansvariga frågar efter konstruktionsritningar eftersom kraven från Boverket att följa Eurokod blir allt högre. En konstruktionsritning visar exakt hur grunden ska konstrueras för att kompensera för kommande hus.

Vi gör konstruktionsritningar till så väl Attefalls hus och Carport till större projekt så som flerbostadshus och industrihallar.

Med vår konstruktionsritning får du våra föreskrifter där anvisningar för vilken betong och armeringskvalitet som ska användas för att uppfylla de krav som ställs. Efter detta bifogar vi den kompletta konstruktionsritningen med grundplan och snitt.

För att vi ska kunna utföra en konstruktionsritning behövs följande av dig som kund: 

° Fastighetsbeteckning

° Alla laster (punkt- samt linjelaster) angivna i brottsgränstilståndet på ritningen inklusive snölaster.

° Måttsatt detalj på yttervägg

° Om last ej tas ned centriskt på yttervägg ska det påtalas vid beställning, samt ange hur fördelningen i så fall är, i last eller procent.

° En måttsatt grundplansritning

Utöver grundkonstruktionen kan vi även hjälpa till med följande:

° Lastnedräkning

° Uppförande av olika sektioner

° Väggkonstruktion

° Mellanbjälklagskonstruktion

En offert är alltid gratis !

Dela

Grundmaklarna_vit

Grundmäklarna AB tillverkar kantelement i alla dess former samt levererar kompletta grundpaket med cellplast, armering osv.

Följ oss

Kontakta oss

Kontaktinformation

Copyright 2017 ©