EPD-miljövarudeklaration

I en miljövarudeklaration för en byggprodukt (EPD) redovisas resultatet från en livscykelanalys i komprimerat format. Informationen i en EPD baseras till största del på en livscykelanalys av produkten. Förkortningen EPD kommer från det engelska begreppet för miljövarudeklaration – environmental product declaration.

Här har vi samlat de produkter som har en EPD, för att underlätta för våra fantastiska kunder, bara att klicka på den EPD som ni behöver ladda hem.

Grundmaklarna_vit

Grundmäklarna AB tillverkar kantelement i alla dess former samt levererar kompletta grundpaket med cellplast, armering osv.

Följ oss

Kontakta oss

Kontaktinformation

Copyright 2017 ©