PIR

IKO enertherm PIR isolermaterial – kvalitet i minsta detalj
IKO enertherms speciella sammansättning ger skivan många egenskaper som gör den över- lägsen andra fasta skumskivor. Det gör IKO enertherm till den mest energieffektiva isoleringen med den längsta hållbarheten utan att förlora sina isolerande egenskaper.

Tunn skiva med optimal prestanda
IKO enertherm-isolering ger högsta prestanda per m2.
Det betyder att ett högre isoleringsvärde uppnås med min- dre skivtjocklek än med andra isoleringsmaterial (t.ex. EPS, XPS och mineralull). Med IKO enertherm utnyttjar du därför utrymmet på taket, i golvet eller i håligheter optimalt.

Låg vikt
IKO enertherm har låg vikt, endast cirka 32 kg/m3. Det ger ergonomiska fördelar vid hanteringen av materialet.

Mindre volym
IKO enertherms mindre skivtjocklek med samma isole- ringsvärde som andra material innebär att det behövs färre isoleringsskivor, vilket ger lägre transportkostnader.

Dimensionsstabil
Den na cellstrukturen ger skivan bättre mekaniska egen- skaper än med grövre skum. Det gör isoleringsskivorna dimensionsstabila, och isoleringsförmågan bibehålls i åratal.

Brandsäker
IKO enertherm-isolering har brandklass B s2, d0 (slutan- vändning). Skivan utvecklar mycket lite rök och varken smälter eller droppar. De brandfördröjande egenskaperna är karakteristiska för den kemiska strukturen.

Okänslig för fukt
IKO enertherm har mycket låg vattenabsorption och är resi- stent mot röta och mögel. Det innebär att isoleringsvärdet bibehålls under alla förhållanden.