Isoskruv

Isoskruv. Optimal Hulling & Cellplast spik för pålade grunder.
Isoskruven används för att binda ihop lagren av cellplastskivor och fungerar som upphängning i betongen för ”platta på mark” som är pålad.

Denna är att föredra då isoleringen i en pålad grund inte utsätts för last utan enbart fungerar som isolation. Pålarna tar upp all last och cellplasten måste självbärande hålla ihop sina lager för att få bästa isolerings värde.

Isoskruven skruvas ( till skillnad från den vanliga hullingen av plast) genom de isolerande lagren och på så sätt drar ihop isoleringsskivorna mot varandra. Den är lätt att arbeta med och finns i längden 190mm. Det rekommenderas att man placerar 3st. Isoskruvar per/m2.

Isoskruven finns i lager så pröva den vid nästa pålade grund.