IGNUCELL

En källarvägg ska isoleras utvändigt för att garantera en torr och varm vägg. IGNUCELL är kapillärbrytande och diffusionsöppen, speciellt utvecklad för isolering och dränering av källare enligt högt ställda krav. Systemet med IGNUCELL ger en snabb uttorkning och minimerar problem som orsakas av fukt och temperaturväxlingar.

  • Ledande metod för isolering och dränering av källarvägg
  • Med Interlock system styrs fukten ut från väggen och gör den torr.
  • Minskad energiförbrukning och behagligt inomhusklimat även under mark
  • Fukt, mögel och “källarlukten” försvinner

Marknadens enda dräneringsskiva med godkänd miljöklassning enligt Sunda Hus Klass B.

IGNUCELL är specialutvecklad dräneringsskiva som kan fås i stora format och är godkänd att putsa på. Med IGNUCELL Interlock system leds fukten från fasaden och isoleringen blir alltid torr närmast konstruktionen. Den är kapillärbrytande och diffusionsöppen vilket ger en snabb uttorkning och minimerar riskerna för fuktproblem. På så sätt skapas ett energibesparande och behagligt inomhusklimat även under mark, vilket också gör att källarlukten försvinner.