XPS

Finnfoam är en extruderad polystyren, en XPS-värmeisolering, som behåller sin isolerande förmåga också under krävande omständigheter. Dess utmärkande drag är den helt enhetliga och homogena celluppbyggnaden, som garanterar enastående isolering och täthet.

Förutom värmeisolering underlättar Finnfoam också många andra steg i byggarbetet, vilket garanterar ett slutresultat med hög kvalitet och energieffektivitet.

I konstruktioner med Finnfoam behövs ingen separat fuktspärr eller vindskyddsskiva och därför kan flera arbetsskeden genomföras med en enda installation.

Dessutom är Finnfoam ett mögelfritt material, vilket påvisats i VTT:s mest krävande mögeltest.