Garageelement

Garage element är ett praktiskt element att använda när man skall gjuta en platta på mark för garage. Garage elementet får efter gjutningen en färdig betongklack i stället för den konventionella Lecastenen som normalt muras på den färdiga betong plattan. Klackens höjd och bredd kan anpassas till garaget, likaså höjden på elementet. Denna lösning är både tids- och ekonomibesparande. På grund av detta sparar man på ett garage tusentals kronor och slipper flera moment. Utseendemässigt får man dessutom bara ett material som beklädnad på grunden.