ILF-Klippt & bockad

ILF är den minst utvecklade armeringsprodukten (bortsett från lagerlängder) som vi tillhandahåller. Klippt och bockad armering är fysiskt påfrestande för de som arbetar med produkten, därför är förslitningsskador vanligt bland armerare.

ILF ersätts med fördel av en mer förädlad armeringsprodukt som t.ex. rullarmering eller prefabricerade armeringskorgar. Prefabricerad armering bidrar både till förbättrad arbetsmiljö och ökad produktivitet.

Leverans av ILF
Armeringen kan levereras buntad efter färg, lossad efter färg med kranbil, stroppad för säkra lyft och med tillhörande dokumentation såsom förteckningar och följesedlar. Våra chaufförer talar svenska och är utrustade med varselkläder, skyddskor och hjälm

Armeringsförteckningar och armeringslittera

För att producera ILF behövs digitala armeringsförteckningar. En armeringsförteckning består av en lista över de armeringsjärn som behövs för att utföra armeringsarbetet på ett avgränsat arbetsområde. Varje rad i armeringsförteckningen består av en beskrivning av en eller flera grupper av armeringsjärn som har samma geometriska form, littera (namn/nummer) och materialegenskaper.

Armeringsförteckningen ges med fördel en eller två färger, dessa färger återspeglas tillsammans med litterats beskrivning på brickorna som levereras fästa vid varje armeringslittera.

Armeringslitterats geometriska form beskrivs av en eller två fördefinierade bokstäver. Vilken geometrisk form som de olika bokstavskombination betyder finns beskrivna i bilagn Typblad 2A.

 

Bockningstyper
Typblad för bockning av stänger
Inläggningsfärdig armering kan ha många eller få bockar i olika vinklar. Systemet för detta är dokumenterat i ett så kallat typblad. Principen för exempelvis “K” är: tre bockar i samma riktning i räta vinklar. Ändkrokar är valfritt, både i antal och riktning

Några saker att tänka på vid beställning av ILF

Ändkrokar: L eller M?