Radieelement

Radieelement är ett element som anpassas exakt efter grundens radie.
Elementet kan modifieras både i kvalité, höjd, bredd samt med eller utan fasning.

Man kan även välja om man vill ha en sockel beklädnad av fibercement eller inte.