Utveckling till förmån för miljön

Nyckelorden i Grundmäklarnas utvecklingsarbete är energieffektivitet och miljövänlighet. Grundmäklarna har sammanställt materialdokument som innehåller Grundmäklarnas produkters materialegenskaper för de vanligaste miljöklassningarna: EPD, Sunda Hus, Basta och Byggvarubedömningen.

Dokumenten kan användas direkt för att verifiera dessa globala miljöklassningskriterier.

Hos Grundmäklarna sorteras och återvinns avfallet. Brännbart avfall skickas till en avfallsförbränningsanläggning, pappret till pappersåtervinning, metallskrotet till metallåtervinning och så vidare.

Grundmäklarnas värmeisoleringsprodukter har en lång livscykel. Efter användningen kan råvarorna återvinnas eller förbrännas som energiavfall.

Miljövarudeklarationer (EPD)

Vi på Grundmäklarna strävar efter att alla produkter som vi säljer ska ha en EPD-miljövarudeklaration.

EPD (Environmental Product Declaration) är ett frivilligt och standardiserat sätt att tillförlitligt redovisa väsentliga, verifierade och jämförbara uppgifter om byggmaterialens miljöpåverkan.

I samband med byggprojekt granskas miljöpåverkan alltmer utifrån livscykeltänkandet. Vid valet av byggmaterial utgör miljöpåverkan ett viktigt kriterium, ända från anskaffningen av råmaterial till tillverkningen och användningen av produkterna samt efter användningen. Med hjälp av EPD-miljövarudeklarationerna kan planerare, byggföretag och byggentreprenörer bättre förstå miljöaspekterna som gäller byggmaterialen.

Miljödokument

Till höger har vi samlat våra olika miljödokument, för att det ska vara lätt för dig som kund att hitta. Sidan uppdateras löpande, då vi kontinuerligt arbetar för att alla våra produkter ska ha en miljövarudeklaration.

Byggvarubedömningen bildSundahus loggaEPD bild
Grundmaklarna_vit

Grundmäklarna AB tillverkar kantelement i alla dess former samt levererar kompletta grundpaket med cellplast, armering osv.

Följ oss

Kontakta oss

Kontaktinformation

Copyright 2017 ©