Pordrän

Pordrän är det kompletta fuktskyddet som har följande egenskaper:
* Dränerande – Så att vatten inte blir stående utanför huset
* Kapillärbrytande – Förhindrar vatten från att sugas in i konstruktionen
* Isolerande – Energibesparande och krävs för att erhålla en uttorkning
* Uttorkande – Att kunna få ut fukt ur konstruktionen

Dessa 4 egenskaper är det som krävs för att fuktsäkra en husgrund/källare.

Pordrän är unik i sin uppbyggnad. Varje expanderad cellplastkula är helt omsluten av ett speciellt bitumenlim. Förutom att det limmar samman cellplastkulorna förhindrar det att cellplasten absorberar fukt och vatten. Detta är mycket viktigt för materialets funktion och livslängd. Fuktiga isoleringsmaterial har mycket dåliga isolerings egenskaper.

Pordrän har dessutom tack vare sin unika uppbyggnad en mycket hög porvolym (utrymmet mellan kulorna). Porvolymen avgör materialets dräneringsegenskaper, dvs. förmågan att transportera bort vatten.

 

Nedan finner du fem olika användningsområden för Pordränskivan.

Källarplan och platta på mark

En oisolerad eller invändigt isolerad källarvägg är kall. När den varma fuktiga luften ”vandrar” genom väggen avkyls den. Vattenångan kondenserar och övergår i vätskefas, dvs. vatten utfälls i väggen.

Krypgrunder

Undvik fukt- och mögelskador i bjälklaget och reducera uppvärmningskostnaden med Pordrän, den fuktskyddade skivan för isolering.

Isolering mark

Ett värmeisolerande lager i marken reducerar avsevärt värmeavgivningen från marken under den kalla årstiden.

Idrottsytor

Förutom Pordräns goda värmeisolerande och dränerande egenskaper fungerar skivan som ett stötdämpande lager i överbyggnaden för exempelvis ridbanor och löparbanor.

Takterrasser

Med Pordrän kan du reglera fuktighetshalten i jorduppbyggnaden, erhålla en effektiv horisontaldränering samt nedbringa lasten på den bärande konstruktionen

Kontakta oss på offert@grundmaklarna.se eller 0520 – 137 01 så berättar vi mer om pordrän och lämnar kostnadsfri offert till just ditt projekt.

  19 25 30 35 45 55
Dimension 1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70 1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70 1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70 1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70 1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70 1000x750x100 1200x750x70
Tjocklek 100mm 70mm 100mm 70mm 100mm 70mm 100mm 70mm 100mm 70mm 100mm 70mm
Porvolym 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Värmekonduktivitet 0,039W (m.K) 0,039W (m.K) 0,036W (m.K) 0,036W (m.K) 0,036W (m.K) 0,036W (m.K)
Korttidsbelastning 60 kPa 70 kPa 99 kPa 110 kPa 170 kPa 200 kPa
Kapillär stighöjd Mindre än 5mm Mindre än 5mm Mindre än 5mm Mindre än 5mm Mindre än 5mm Mindre än 5mm
Långtidsdeformation            
Efter 50 år            
Belastning   6 kPa 2,50% 2,08% 1,60% 1,40% 0,95% 0,90%
Belastning 10 kPa 4,60% 3,71% 2,66% 2,50% 1,52% 1,44%
Belastning 20 kPa 12,70% 10,70% 8,30% 5,50% 3,26% 2,76%
Belastning 30 kPa 16,90%   13% 8,90% 5,29% 4,32%

MILJÖPOLICY

Vårt företag arbetar med Miljöledning Göteborg och har erhållit Miljöförvaltningens Miljödiplom.

Detta innebär samma grundbegrepp som i ISO 14001 och EMAS men är mindre omfattande och är anpassad för mindre företag och kommunala förvaltningar.

Pordrän Sverige AB har en specifierad Miljöpolicy. I tillverkningsprocessen ingår ett återvinningssystem som innebär att spillmaterial reproduceras.Avfall i samband med produktion har därför kunnat reduceras till i stort sett noll.
Vi är naturligtvis anslutna till REPA-registret där vi betalar förpackningsavgifter för återvinning.

Vår Miljöpolicy:

  • Vi vill driva företaget på ett miljöriktigt sätt för att kunna bidraga till god miljövård
  • Vi strävar efter utveckling och förbättring i vårt miljöarbete
  • Vi vill ta vårt ansvar och efterleva lagar och andra förordningar
  • Vi ska samarbeta med andra intressenter för att nå bra resultat
  • Vi ställer krav som kommer att påverka våra samarbetspartners

Med kunskap och engagemang hos personalen kommer vi att nå goda resultat.