Specialhörn

Grundmäklarna AB tillverkar alla typer av specialhörn som sträcker sig utanför alla standard mått.

Eftersom all tillverkning sker manuellt finns det inga begränsningar i storlek, form samt material.

Konstruktörerna kan rita in exakt de element som de anser passar objektet utan att behöva anpassa sina konstruktioner efter de normala standardmåtten.

Vi kan till ex. producera färdiga hörn i Z form eller öka botten tjocklek så att man får den betongmängd man vill ha i voten.


Här är ett exempel på ett hörn som är 900mm högt.