L – element formgjutet

Det första formgjutna CE märkta kantelementet från Grundmäklarna, där köldbryggan bryts med en cellplastkil. Den koniskt formade kilen träs enkelt in i det färdiga spåret på elementryggens kortsida och på så sätt sammanför elementen.

Elementets utsida är klädd med en tunn betongfärgad fibercementskiva.

Skivan är lätt att arbeta med vilket gör det enkelt för dig, efter leverans, att kapa det med en fogsvans.
Detta gör att du alltid kan få den perfekta passningen.

Elementen finns i höjderna 400, 500 och 600mm samt att bottens totala bredd är 500mm.