EPD-miljövarudeklaration

Vårt armeringsstål kommer från Celsa Nordic´s stålverk i Norge, med en av världens renaste tillverkningsprocesser av stål.

Miljöfakta redovisas och certifieras genom tredjepartsgranskad enligt EPD baserad på PCR 2019:14 deklarerade 373 kg CO2 ekvivalenter per ton producerat armeringsstål (A1-A3). Armeringsstålet uppfyller kraven för kvalité, märkning och bearbetning enligt SBS Nordcert.