Rakstål

Rakstålet är miljövarudeklarerat enligt EPD International – 373kg CO2-ekv/ton (A1-A3).

Miljövarudeklarationer enligt enligt EPD baserad på PCR 2019:14 kan ge pluspoäng vid certifiering av byggnader med BREEAM och LEED. Utöver redovisade dimensioner kan vi leverera rakstål K500C-T i dimension 40mm. Vi kan även leverera klippta längder vid förfrågan.

K500C-T

Dimension mm Metervikt kg/m Längd m Buntstorlek kg
6 0,222 6 1000
8 0,395 6 1000
    12 1000
10 0,617 6 1000
    12 1000
    18 2500
12 0,888 6 1000
    12 1000
    18 2500
16 1,580 6 1000
    12 1000
    18 2500
20 2,470 12 1000
    18 2500
25 3,850 12 2000
    18 2500
32 6,310 12 2000
    18 2500
40 9,684 Beställningsvara Beställningsvara

KS600ST

Dimension mm Metervikt kg/m Längd m Buntstorlek kg
12 0,954 12 1000
16 1,670 12 1000
    18 2500
20 2,590 12 1000
    18 2500
25 4,020 12 2000
    18 2500

Denna stålsort infördes i 1968 års betongbestämmelser, eftersom man vid hårt belastade konstruktioner kunde reducera stålmängden och därigenom vinna både ekonomiska och tekniska fördelar. Notera att kammarna på KS600ST sitter tätare än normalt vilket gör att vidhäftningen till betongen ökar med ökande dragkraft som följd.

Fördelar med KS600ST:

Högre vidhäftning (pga av större kam-area)
Möjlighet till mer slimmade konstruktioner
Lägre CO2-emissioner (tack vare mindre materialmängd)