Lägenhetsavskiljandeelement

Lägenhetsavskiljandeelement är ett element som används för att hindra ljud för att transportera sig i en betongplatta där man vill särskilja lägenheter eller kontor.

 

Mycket vanligt förekommande vid byggnation av parhus för att förhindra stegljud mellan lägenheterna.

Elementet är utformat så en fibercement skiva är pålimmad med ett material som är ljudavstötande till ex. Stepisol.

Denna skiva trär man sedan in i ett redan färdigt fräst spår i en cellplastskiva.

 

Elementet får då en T – form som man ställer i betongplattan där man har för avsikt att ta bort fortplantning av ljud.

 

Höjd och bredd på elementet avgör beställaren eller konstruktören.