Kantelement | Kantelement L-Form | Kantelement Garage | Kantelement Hörn | Kantelement Vinklar | Husgrunder | Sitekarta | Kontakt

Varför välja oss?

Rätt grundförutsättning

1Grundmäklarnas filosofi är att helt oberoende agera på marknaden och leta fram byggvaror, kompletta system för entreprenörerna samt se till att priserna hamnar på en marknadsmässig nivå när de slutligen når byggarbetsplatsen.

Bättre tillgänglighet

2Entreprenören har ej tid att själv söka av marknaden och leta upp bästa pris för sina inköp. I vissa fall finns det även en möjlighet att förädla produkterna så att priset och tillgängligheten blir bättre för vår Svenska Byggmarknad.

Bättre pris

3 GrundMäklarna AB är en ny tillgång för byggentreprenörer! Vår idé bygger på att leverera byggvaror till bättre pris genom att du kan köpa din kompletta grund av en leverantör!, Vi som mäklare har både tiden och nätverket. – Vi har tillgång till byggvaror i hela Europa. – Vi kan kommunicera på andra språk. – Vi sköter logistiken. – Vi löser transporterna.