Cellwall / Byggsystem.

Bra Hem i Göteborg bygger ett arkitektritat hus i triangelform.

Grundmäklarna har prefabricerat alla konstiga vinklar.

Det visar att det finns obgränsade möjligheter med detta Byggsystem som tillverkas från granulat till färdig produkt av Grundmäklaran AB.